TURHAN İŞ VE YATIRIM NEDİR?

Turhan İş ve Yatırım yani kısaca TİYA, dünyanın her yerinden farklı disiplinlindeki uzmanların bir araya gelip, uluslararası alanda çağdaş, yenilikçi ve sürdürülebilir  yatırım, yönetim ve danışmanlık çözümleri sunan bir organizasyonudur.

Tiya 50 yılı aşan bir tecrübenin, gelecekle buluştuğu noktadır.

Turhan İş ve Yatırım 50 yılı aşan bir tecrübenin ve bu tecrübenin yarattığı kümülatif bilgi birikiminin sonucu.

TİYA HAKKINDA

1970’li yıllardan beri iş hayatında aktif olarak yer alan Turhan ailesinin hikayesi bir mimari ofisinde başladı. 2000’li yıllarda ikinci kuşağın katılımıyla Turhan şirketleri farklı sektörlere de iştirak ederek; mimarlıktan inşaat sektörüne, yapı ürün ve kimyasallarına, ithalat ve ihracata, pazarlama iletişimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında; Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar pek çok ülkede faaliyet göstermeye başladı. Turhan iştiraklerinin faaliyet yürüttüğü ülkelerde farklı farklı uzmanlıklara sahip, sayısız değerli uzman ile çalışılması TİYA fikrinin bir tohum gibi yeryüzü ile buluşmasına sebep oldu. 

TİYA, tözü itibariyle; dünyanın her yerinden farklı disiplinlerdeki uzmanların bir araya geldiği ve uluslararası standartlarda çağdaş, sürdürülebilir, işletme 4.0 kavram ve metotları ile çalışan, merkeziyetsiz bir yatırım, yönetim ve danışmanlık organizasyonu. TİYA şeffaf bir blok zincir olarak yapılanmış; iş, yatırım ve danışmanlık organizasyonu.

TİYA FİKRİ VE FELSEFESİ

Bilişin temellerinden beri varlığıyla bilgiyi kavramamıza yardımcı olan metaforların aksine bilgi ne hiyerarşik ne de durağandır. Bilgi; çokluğa, farklılığa, harekete ve yaratıcılığa gebedir. Bilgi yataydır ve Dünya’nın her yerine yayılmıştır.

Blok zincir yapısının fikir babaları sayılabilecek Gilles Deleuze ve Felix Guattari’ye bilgiyi olduğu gibi görebilme yeteneği bahşedilmiştir. İkilikli, yaygın ve yatay. Deleuze ve Guattari bu kavrayışlarını rizom teorisi ile felsefi bir konsepte dönüştürmüştür. Tiya bir rizom yapısıdır; çokluğa, farklılığa, harekete ve yaratıcılığa gebe.

İnternet teknolojisi ve bu teknolojinin uyarlamaları ve business 4.0 ile hayatımıza giren merkeziyetsiz ağlar üzerinden yapılan işlemler, kripto protokollerle güven sağladıktan sonra aslında olasılıklarla dolu yeni bir dünya da inşa etmemize olanak sağladı. Bu da bizim bugün merkeziyetsiz otonom organizasyonlara ulaştığımız yolu açtı.

BİRBİRİNDE FARKLI; ÜLEKELER, ALANLAR, UZMANLIKLAR

Dünyanın her yanına yayılmış bir danışmanlar ağı

Tiya aslında tam bu noktada normal şartlarda tek bir kanal üzerinden ulaşılmanın maliyetli ve zor olduğu bilgi birikimine adeta yeryüzüne açtığı solucan delikleri ile hem birçok kaynaktan hem de birçok destinasyondan ulaşılmasına imkân sağlıyor. Dünyanın her yerinden ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir danışmanlar ağı oluşturuyor.

Farklı alanlar, farklı ülkeler, farklı uzmanlıklar ve farklı birikimleri bir araya getiren bu rizom, bu “hub” ana akımdan farklı bir iş yatırım ve danışmanlık anlayışı sunuyor. Tiya, hizmet verdiği firmalara, markalara, bu markaların ulaştığı insanlara, için sürdürülebilir yüksek değer yaratmayı hedefliyor.