MALİ MÜŞAVİRLİK

Her ülke kendine özgü bir mali sisteme sahiptir ve bu sebeple kendi kanun ve yönetmeliklerine hakim mali müşavirler yetiştirir. Mali müşavirlerin kanunlar ve yönetmelikler bazında ülkelere göre özel uzmanlıkları da olsa, her mali müşavirin yaptığı belli başlı görevler vardır;

 • Finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve sınıflandırma esasları
 • Amortisman yöntemleri
 • Stokların maliyet hesaplama yöntemleri
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyum
 • Bölümlere göre raporlama
 • Yabancı para çevrimi
 • Konsolidasyon ve öz kaynaktan pay alma muhasebesine yönelik uygulanan ilkeler

Bunun yanı sıra mali müşavirler;

 • Yasal defter ve belgeler ile mali tabloların vergi kanunları çerçevesinde denetimi, tesbit edilen hatalar ve eksikliklerin düzeltilmesi ve yönetime rapor düzenlenmesi,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi gibi tasdik raporlarının düzenlenmesi,
 • Bankalar tarafından istenilen kredi ve teminat mektupları hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri gibi işlemleri yürütmektedir.

 • Tüm vergi beyannamelerinin mevzuata ve yasal kayıtlara uygunluğunun kontrolü,
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ait tasdik raporlarının düzenlenmesi,
 • Mali yıla ait Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi,
 • KDV iade ve mahsup işlemleri,

TİYA alanında ve bölgesinde uzman müşavirleri ile, bu ülkelerdeki yatırımlarınızın takibi ve düzenlenmesi, her türlü mali sürecin yürütülmesi konusunda sizi destekler.

UZMAN DANIŞMANLARIMIZ

Engin TURHAN

Engin Turhan, Trabzon Anadolu Lisesi’nden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitimine devam etti.

1996 yılında Trabzon’da bir pazarlama şirketinde satış bölümünde iş hayatına atıldı. 1997 yılında Turtaş Mimarlık şirketinde bilgisayar destek hizmetleri veren bir birim kurdu. 2005 yılında Gürcistan’a gelerek proje danışmanlığı yatırımlarına başladı. 2007 yılında Gürcistan’da %100 Türk sermaye ile Turtaş Mimarlık Proje Yönetim şirketini kurdu. Bu dönemde Gürcistan’da bakanlıktan izin alabilen ilk Türk firma oldu. 2008 yılında Tiflis’te ilk deposunu kurarak, Turtaş Grup ile inşaat malzemeleri ihracatına başladı, böylece Turtaş Exim firmasının temelleri atıldı.

Erol Tomaç

1971 yılında Trabzon’da doğan Erol TOMAÇ 1993 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda lise ve üniversite eğitimi sırasında Mali Müşavirlik ofisinde muhasebe personeli olarak çalıştı. 1994 yılından 2000 yılına kadar Korçelik Büro Mobilya Sistemleri San. T.A.Ş. ‘de sırası ile Muhasebe Müdürlüğü ve Mali ve İdari İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1999 yılında S.M. Mali Müşavirlik ruhsatı aldı. 2000 yılından 2015 yılına kadar bağımsız olarak S.M. Mali Müşavirlik yaptı. 2011 yılında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nden sınavla Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını aldı. 

Soso Aniashvili

Soso Aniashvili, 2006 yılında Tiflis Devlet Üniversitesinde eğitimini tamamladı. 2006 yılında Sigorta Sorumlusu olarak JSC-JPI Holding’de iş hayatına başladı. Daha sonra aynı firmada Sigorta Grup Yöneticiliğine yükseldi. 2007 yılında JSC BTA Bank’ta Kredi Uzmanı olarak görev aldı ve aynı yıl içerisinde bankanın Krediler Grubu Başkanlığı’na yükseldi. 2009 yılında sektör değişikliği tercih eden Aniashvili LTD Scalsa firmasında Lojistik Yöneticisi olarak göreve başladı. 2010 ve 2012 yılları arasında Gürcistan Gelir Daire Başkanlığı’nda denetçi olarak görev aldı.