ARAZİ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Taşınmaz projesi geliştirme; taşınmaz yenileme, boş bulunan taşınmazların yeniden kiraya verilmesinden ham arazilerin satın alındıktan sonra parsellenerek satılmasına kadar birçok işi içine alan bir kavramdır. Geliştirici bu aktiviteleri koordine eden, kağıt üzerindeki fikirleri taşınmaz üzerinde uygulamaya geçiren kişidir. Geliştiriciler 5 farklı tip geliştirme üstlenirler; arsa, konut, işyeri (ofisler), endüstriyel ve küçük ticaret yerleridir. (Dasso and Ring, 1989; Wiedeme, 1994)

(Dasso and Ring, 1989; Wiedeme, 1994)

Arazi geliştirme süreci imar planı hazırlanmış ya da hazırlanmamış bir alanın ekonomik anlamda ya da fonsksiyon değişikliği ile daha verimli hale getirilmesi sürecidir. Arazi yapınız, ham(imara hazır) gelişmiş (imar planlı) ya da olgun arazi (altyapısı ve imar planı hazır) arazi olabilir. Ya da kullanmayı düşündüğünüz alan bu tiplerden birden fazlasını bir arada tutabilir. Durumunuz ne olursa olsun arazi geliştirmedeki amaç faydayı maksimize hale getirmektir.

Arazi geliştirme süreci arsanın bulunmasından, satışına kadar tüm aşamaları kendi içerisinde barındıran uzun ve dikkatli bir süreçtir. İlgili alanın kullanım fonksiyonu, pazarın ihtiyaçları, fizibilite çalışmaları, parselasyon, taşınmaz yönetimi ve ortaya çıkan ürünlerin satışı gibi pek çok farklı disipline ait süreçlerin bir arada ve senkronize yürümesinin sağlanması gerekir.

Arazi geliştirmelerinin en sık gördüğümüz örneklerinden biri parçalı arazilerin bir araya toplanarak, kullanım amacına yönelik değişikliklerle farklı kentsel ya da bireysel alanların oluşturulması olabilir. Son yıllarda yapılan avm projeleri parçalı ve farklı kullanım amaçlarına sahip araziler, bir araya toplanarak ticari kullanım amacıyla kamuya yeniden sunulmasına örnektir.

Arazi geliştirme inşa edilmemiş, boş bir arazi de yapılabileceği gibi, daha önce kullanılmış ve kullanım fonksiyonunu kaybetmiş yapılar üzerinde de uygulanabilir. Eski ve kullanılmayan binaların kamusal alanlara çevrilmesi ya da eski fabrikaların üniversite ya da gösteri merkezleri gibi fonksiyon değişikliği uygulamalarına günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca tarihi binaların yeniden ele alınarak yerleşim fonksiyonlarının kamusal kullanıma açılması da sık görülen bir örnektir. Tarihi yapıların bir diğer arazi geliştirme durumu ise yapıların dış cephelerinin tutularak, iç alandaki arazinin yeniden şekillendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanmaktır.

Arazi geliştirme aslında eldeki imkanları faydayı maksimize edecek şekilde yeniden oluşturmak ile ilgili bir prensiptir. Bunun için ilgili kurumlar, arazinin etütleri, Pazar araştırması, inşaat ve satış konusunda uzmanlar ve doğru iç görülerle oluşturulmuş stratejilere ihtiyaç vardır. Hem ekibin koordinasyonu hem de arazinin en doğru şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Tiya tecrübeli danışman kadrosu ve uzman ekibiyle bu konuda tecrübe ve yönelendirmeleriyle yanınızda!

UZMAN DANIŞMANLARIMIZ

Engin Turhan

Engin Turhan, Trabzon Anadolu Lisesi’nden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitimine devam etti.

1996 yılında Trabzon’da bir pazarlama şirketinde satış bölümünde iş hayatına atıldı. 1997 yılında Turtaş Mimarlık şirketinde bilgisayar destek hizmetleri veren bir birim kurdu. 2005 yılında Gürcistan’a gelerek proje danışmanlığı yatırımlarına başladı. 2007 yılında Gürcistan’da %100 Türk sermaye ile Turtaş Mimarlık Proje Yönetim şirketini kurdu. Bu dönemde Gürcistan’da bakanlıktan izin alabilen ilk Türk firma oldu. 2008 yılında Tiflis’te ilk deposunu kurarak, Turtaş Grup ile inşaat malzemeleri ihracatına başladı, böylece Turtaş Exim firmasının temelleri atıldı.

Emine Turhan

Emine Turhan, 1972 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden Yüksek Mimar ve Mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl, Mustafa Altıntaş ve Mehmet Turhan ile birlikte Turtaş Mimarlık ofisini kurdu. İlk projelerinden biri olan Akçaabat Belediye sitesini projesi daha sonraki yıllarda Cumhuriyet Binası olarak derslere girdi ve bir tez konusuna dönüştü. Vakfıkebir projesiyle ilk defa bu ölçekte bir alanı site haline getirmiş ve yerleşim alanının içinden geçen yolu kaldırmıştır. Böylece bu alanda bir örnek teşkil etmiştir. 

Uğur Turhan

Trabzon’da doğan Uğur Turhan, 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun oldu. Mimarlık eğitimi sırasında ve sonrasında çeşitli ulusal ve uluslararası atölye çalışmalarına katıldı. Köklü bir aile geleneği olan profesyonel mimarlık kariyerine 2008 yılında yine Turhan ailesinin mimarlık firmasında başlamıştır. 2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansına başlayan Uğur Turhan, bu dönemde Yüksek Mühendis Gül Turhan ile Turhan Architect firmasını kurmuştur.